เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีทำบุญอาคาร 66 Tower

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ (กลาง)  นางยุพา ล่ำซำ (ที่ 3 จากขวา) นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ 3 จากซ้าย) จัดพิธีทำบุญอาคาร 66 Tower โครงการอาคารสำนักงานให้เช่าตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) ดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ซ้ายสุด) นางภคินีนาถ ติยะชาติ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) นางสิริลักษณ์ รัตนไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ขวาสุด) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ อาคาร 66 Tower ถนนสุขุมวิท

Back