เมืองไทยประกันชีวิต ฉลองความสำเร็จ ในพิธีเทปูนยอดอาคาร 66 Tower (Topping Off Ceremony)

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางภคินีนาถ ติยะชาติ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
นางสิริลักษณ์ รัตนไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นายม็อง ซิว ฮาน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพันธมิตร ร่วมฉลองความสำเร็จใน “พิธีเทปูนยอดอาคาร 66 Tower (Topping Off Ceremony)” โครงการอาคารสำนักงานให้เช่าเกรดเอ บนถนนสุขุมวิท ใกล้ซอยสุขุมวิท 66  ซึ่งออกแบบภายใต้คอนเซปต์ Human Centric Living Workplace มุ่งออกแบบพื้นที่โดยเน้นผู้ใช้งานอาคารเป็นศูนย์กลาง

โดยมีนางสาวรุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณ หัวหน้าแผนกพื้นที่สำนักงาน บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด นายมนตรี จงนรังสิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท ฤทธา จํากัด นายเสริญ วิเทศพงษ์  ผู้อำนวยการ บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และนางสาวจณานุช เพชรศุภศิลป์  Project Manager บริษัท พีแลนด์สเคป  จำกัด ร่วมในพิธี งานจัด ณ 66 Tower

Back